ระบบควบคุมการจัดการอัตโนมัติภายในอาคาร

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบควบคุมการจัดการอัตโนมัติภายในอาคาร, ระบบควบคุมพลังงานภายในอาคาร, ระบบควบคุมแรงดันน้ำภายในอาคาร เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานและผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า งานโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ทำมาในภาครัฐบาลและเอกชนมีทั้งโครงการที่ขึ้นใหม่รวมถึงการรีโนเวทระบบเก่าให้มีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น งานโครงการตัวอย่างลูกค้าสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าโครงการระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร 

 

  • Struxureware Building Operation
  • DDC Controllers
  • Field Devices

 

A Single Solution for Your Complex Needs

SmartStruxure solution enables you to monitor, measure, and optimize your building’s performance throughout its life cycle-saving you money. You can’t control what you don’t measure. SmartStruxure solution, powered by StruxureWare Building Operation software facilitates the exchange and analysis of data from enegy, lighting, fire safety, and HVAC.

 

Automtion Server

The Automation Server is a powerful device that can act as a standalone StruxureWare server and also control I/O modules and monitor and manage field bus devices. In a small installation, the embedded Automation Server acts as a stand-alone StruxureWare server, mounted with its I/O modules in a small footprint.

 

TAC Xenta 300

Controller, Ferrly Programmable TAC Xenta 300 belongs TAC Xenta 300 belongs to a family of freely programmable controllers designed for small and medium-sized heating and air handling systems. A TAC Xenta 300 controller holds full HVAC functionality including control loops, curves, time control, alarm han-dling, etc.

 

 

 Field Devices

 

กลับ