ความเป็นมา

 

 

1984

ก่อตั้งบริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด

1998

บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายท่อ SUMITOMO อย่างเป็นทางการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น NSSMC

1988

เปิดใช้คลังสินค้าที่แรก

1999

บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย TAC สินค้างานระบบควบคุมอัตโนมัติภายในอาคาร อย่างเป็นทางการ

1990

เพิ่มจำนวนและขนาดการจัดเก็บสินค้าประเภทท่อและวาล์ว

2001

บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพการจัดการ จาก ISO 9001 version 2000 โดย AFAQ & BEST CERT

1991

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นจำนวน 5 ล้านบาท

2005

เริ่มใช้งานระบบ SAP การจัดการภายในที่เป็นสากล

1992

บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัดได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วKITZอย่างเป็นทางการและเปิดใช้คลังสินค้าทีสอง

2008

บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพการจัดการ จาก ISO 9001 version 2008 โดย AFAQ & BEST CERT และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นจำนวน 300 ล้านบาท

1994

บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายข้อต่อฟิตติ้งส์ Awaji Sangyo อย่างเป็นทางการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นจำนวน 20 ล้านบาท

2012

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นจำนวน 500 ล้านบาท

1996

ก่อตั้งสาขาระยองของบริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด และบริษัทได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายวาล์ว KITZ ที่ดีที่สุดในโลกจาก KITZ Corporate ประเทศญี่ปุ่น

2013

เปิดใช้คลังสินค้าที่4 (คลังสินค้าปิด เนื้อที่30 ไร่)

1997

บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์ว SHORITSU อย่างเป็นทางการ และก่อตั้งบริษัทในเครือ บริษัทปิโตเคมอีควิ๊ปเม้นท์ซัพพลายจำกัด

2015

เปิดโชว์รูมนครชัยศรี จุดบริการครบวงจร

กลับ