ดาวน์โหลด แคทตาล็อก

  แคทตาล็อค

ประเภท :
 
# ชื่อแคทตาล็อค ประเภทสินค้า ดาวน์โหลด
1 Production Selection guide ระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร
2 Kureger VAV Box ระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร
3 AS-B-Specification-Sheet ระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร
4 DEOS_ZoneEase Data Sheet_20171120(1) ระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร
5 EcoStruxure IoT ระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร
6 KITZ GENERAL วาล์ว
7 KITZ COMMERCIAL VALVES วาล์ว
8 KITZ INDUSTRIAL VALVES วาล์ว
9 KITZ BRONZE AND BRASS VALVES วาล์ว
10 KITZ CAST IRON VALVES วาล์ว
11 KITZ DUCTILE IRON VALVES วาล์ว
12 KITZ STAINLESS AND HIGH ALLOY STEEL VALVES วาล์ว
13 KITZ CAST CARBON STEEL VALVES วาล์ว
14 KITZ SPECIAL ALLOY STEEL VALVES วาล์ว
15 KITZ BALL VALVES วาล์ว
16 KITZ T60 TRUNNION BALL VALVES วาล์ว
17 KITZ NEW TRUNNION BALL VALVES วาล์ว
18 KITZ BALL VALVE SEAT วาล์ว
19 KITZ FLOATING BALL VALVE TDZ SERIES วาล์ว
20 KITZ STEEL BALL VALVES FOR HIGH TEMPERATUPE วาล์ว
21 KITZ STAINLESS STEEL BELLOWS SEAL GLOBE VALVES วาล์ว
22 KITZ PFA LINED BALL VALVES วาล์ว
23 KITZ BUTTERFLY VALVES วาล์ว
24 KITZ XJ SERIES BUTTERFLY VALVES วาล์ว
25 KITZ UB SERIES BUTTERFLY VALVES วาล์ว
26 KITZ EJ SERIES BUTTERFLY VALVES วาล์ว
27 KITZ DRIVEN COMPACT BALL VALVES วาล์ว
28 KITZ BIF SERIES PNEUMATIC ACTUATORS วาล์ว
29 KELMO EX SERIES วาล์ว
30 KITZ C SERIES PNEUMATIC ACTUATORS วาล์ว
31 KITZ PN RATING VALVE วาล์ว
32 A-PORT QUARTER-TURN CONTROL VALVES วาล์ว
33 KITZ LOW TEMPERATURE SERVICE VALVES วาล์ว
34 KITZ LOW TEMPERATURE SERVICE AND CRYOGENIC VALVES วาล์ว
35 KITZ LOW EMISSION GATE GLOBE AND CHECK VALVES วาล์ว
36 SHORITSU FORGED STEEL VALVES วาล์ว
37 NSSMC SEAMLSS STEEL LINE PIPE ท่อ
38 KITZ Trunnion Mounted Ball valve วาล์ว
39 SAHA THAI STEEL PIPE ท่อ
40 OMB FORGED VALVE วาล์ว
41 PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED ท่อ
42 UNITED STEEL PIPE (FIRST) ท่อ
43 SAMCHAI STEEL INDUSTRIES (TUS) ท่อ
44 THAI-GERMAN PRODUCT (TGPRO) ท่อ
45 BENTELER PIPE ท่อ
46 HENG YANG ท่อ
47 HUSTEEL PIPE ท่อ
48 HYUNDAI PIPE ท่อ
49 SEAH PIPE ท่อ
50 WILHELM MAASS หน้าแปลน
51 METAFAR หน้าแปลน
52 ULMA หน้าแปลน
53 JD DELCORT อุปกรณ์ฟิตติ้ง
54 LUCKY 7 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
55 BIS อุปกรณ์ฟิตติ้ง
56 ASK DIMENSION CARBON-1 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
57 ASK DIMENSION CARBON-2 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
58 ASK DIMENSION CARBON-3 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
59 ASK DIMENSION CARBON-4 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
60 ASK DIMENSION CARBON-5 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
61 ASK DIMENSION CARBON-6 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
62 ASK WEIGHT-A234 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
63 ASK WEIGHT-A403 อุปกรณ์ฟิตติ้ง
BACK