เสนอแนะ/ติชม

ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนโดยตรงถึงผู้บริหารได้ผ่านช่องทางนี้

 

โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

ฟอร์มเสนอแนะ/ติชม