สมัครงาน

 

หากคุณกำลังมองหางานบริษัทที่เกี่ยวกับสินค้างานระบบทางด้านอุตสาหกรรมและงานระบบควบคุมอัตโนมัติภายในอาคารและมีประสบการณ์และคุณสมบัติตามที่ระบุสามารถ

ส่งใบสมัครที่มี ประวัติส่วนตัวระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมหลักฐานรูปถ่ายมาทาง E-mail หรือโทรติดต่อมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: E-mail: Theerasak@rojpaiboon.co.th Office Phone: 024343747-51