สมัครงาน

 

หากคุณกำลังมองหางานบริษัทที่เกี่ยวกับสินค้างานระบบทางด้านอุตสาหกรรมและงานระบบควบคุมอัตโนมัติภายในอาคารและมีประสบการณ์และคุณสมบัติตามที่ระบุสามารถ

ส่งใบสมัครที่มี ประวัติส่วนตัวระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมหลักฐานรูปถ่ายมาทาง E-mail หรือโทรติดต่อมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: E-mail: Theerasak@rojpaiboon.co.th Office Phone: 024343747-51

 

 

เจ้าหน้าที่บัญชีด้านเจ้าหนี้

ประเภทงาน : Account Payable Officer
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
อัตตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A
ลักษณะของงาน :
- บันทึกรายการตั้งหนี้ในประเทศ และต่างประเทศผ่านระบบ SAP
- ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีเบื้องต้น
- จัดทำรายการผ่านเช็ค และทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
- สร้าง Vender ทั้งในและต่างประเทศ
- รวบรวมเอกสารแนบชุดจ่ายค่าสินค้าต่างประเทศ
- จัดเก็บใบกำกับภาษีในแต่ละเดือน พร้อมทั้งทำรายงานภาษีซื้อ
- จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีเพื่อรอการส่งมอบให้กรมสรรพกร
- ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามที่หัวหน้ามอบหมาย
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของงาน

คุณสมบัติ :
- การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
- อายุ 25-35 ปี
- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพเบื้องต้น
- มีความรู้ในหลักการบัญชี

วิธีการสมัคร :
ส่งเอกสารของท่านมาที่ช่องทาง thanitchayani@rojpaiboon.co.th
หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน บจก. โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ (สำนักงานใหญ่) โทร. 02-434-3747


หมายเหตุ :

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สาขาระยอง)

ประเภทงาน : Sale coordinator
สถานที่ทำงาน : สาขาระยอง
อัตตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A
ลักษณะของงาน :


คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Word, Excel, Power Point, Outlook)
- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
- สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีใจรักงานบริการ มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
- มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซปิโตรเคมี วาล์วอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร :
สามารถส่งอีเมล์ตรงมาที่ inform1@rojpaiboon.co.th

หมายเหตุ :

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ประเภทงาน : พนักงานขับรถ
สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานนครชัยศรี
อัตตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A
ลักษณะของงาน :


คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 20-40 ปี (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
- มีเอกสารใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
- มีความขยัน อดทน
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร :
ส่งเอกสารทาง napaporn@rojpaiboon.co.th โทร. 034-2232133, 097-9453597

หมายเหตุ :
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ค่าเบี้ยขยัน, ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานขับรถกระบะ

ประเภทงาน : พนักงานขับรถ
สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานนครชัยศรี
อัตตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A
ลักษณะของงาน :


คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 20-40 ปี (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
- มีเอกสารใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
- มีความขยัน อดทน
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร :
ส่งเอกสารทาง napaporn@rojpaiboon.co.th โทร. 034-2232133, 097-9453597

หมายเหตุ :
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ค่าเบี้ยขยัน, ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานติดรถ

ประเภทงาน : พนักงานติดรถ
สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานนครชัยศรี
อัตตรา : 7 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A
ลักษณะของงาน :


คุณสมบัติ :
- เพศชาย อายุ 20-40 ปี (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
- มีเอกสารใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
- มีความขยัน อดทน
- ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร :
ส่งเอกสารทาง napaporn@rojpaiboon.co.th โทร. 034-2232133, 097-9453597

หมายเหตุ :
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ค่าเบี้ยขยัน, ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าจัดซื้อ (ผู้ช่วย ผจก.จัดซื้อ)

ประเภทงาน : หัวหน้าจัดซื้อ (ผู้ช่วย ผจก.จัดซื้อ) สำนักงานใหญ่
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
อัตตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : N/A
ลักษณะของงาน :
- ทำการเทียบราคา ต่อรองราคา เจรจา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา
- ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ stock สินค้า
- ทบทวนและตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศ
- ประสานงานกับผู้ผลิตภายในประเทศกรณีงานด่วนในกรณีที่สินค้าจัดส่งมาไม่ถูกต้อง หรือสินค้าเสียหาย จนได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย
- ประสานงาน ติดตาม และวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างฝ่ายจัดซื้อในประเทศกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อในประเทศ
- สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าสต๊อคประจำเดือน และสั่งซื้อสินค้าออเดอร์ต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านการจัดซื้อสินค้า ไม่ต่ำกว่า 1 - 2 ปี
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความเข้าใจด้านธุรกิจและการต่อรองการซื้อขาย
- มีความเข้าใจในขั้นตอนการซื้อขายตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
- มีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์


วิธีการสมัคร :
สามารถส่งอีเมล์ตรงมาที่ thanitchayani@rojpaiboon.co.th


หมายเหตุ :
- มีความรู้ความสารถในระบบ Microsoft Word, Excel
- ขยัน, ซื่อสัตย์แข็งแรง, มีความอดทน, และตรงต่อเวลา
rojpaiboon.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)     การตั้งค่าคุกกี้     ยอมรับทั้งหมด