คุณภาพมาตรฐานและรางวัล

 
 
การรับรองและรางวัล

นอกจากมาตรฐาน ISO ที่บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด ได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานสำคัญต่างๆ รวมไปถึงรางวัลที่ได้รับจากผู้ผลิตสินค้าต่างๆ อีกด้วย

กลับ