ทั่วไป

  

นโยบายคุณภาพ / ปรัชญาองค์กร

คุณภาพมาตรฐาน บริการรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้า คือหน้าที่เรา

 
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความรอบรู้ สามารถให้คำแนะนำ และนำเสนอสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับระบบท่อเหล็ก

ส่งน้ำ/น้ำมัน/ก๊าซ และระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ให้เป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์แก่ลูกค้าทุกราย

 

 

 

 

พันธกิจ
  • ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในด้านกระบวนการการทำงาน, การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร, ระบบคลังสินค้าและการกระจายสินค้า, ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดและงานขาย เพื่อให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  • พัฒนาทักษะ, ความรู้ความเข้าใจ, ปลูกฝังความเป็นมืออาชีพและการทำงานเป็นทีม ให้กับพนักงาน
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยความรับผิดชอบ และความเป็นมืออาชีพ

 

 
กลับ
rojpaiboon.co.th ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)     การตั้งค่าคุกกี้     ยอมรับทั้งหมด