ทั่วไป

  

ปรัชญาองค์กร

คุณภาพมาตรฐาน การบริการที่รวดเร็ว สนองความต้องการของลูกค้า คือ สิ่งสำคัญสูงสุดของพวกเรา

 
วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนทั้งในแง่ของสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายการบริการที่เป็นเลิศจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมีคลังสินค้าที่ทันสมัยและระบบการกระจายสินค้าที่รวดเร็วพื่อสร้างผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 

 

 

 

พันธกิจ
  • จัดสรรสินค้าและการบริการที่หลากหลายให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ด้วยความจริงใจและการทำงานที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
  • พัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
  • นำระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการปรับปรุงและยกระดับระบบการทำงานต่างๆ และการสื่อสารภายในองค์กร รวมไปถึงระบบคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
  • ร่วมมือกับพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ ขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

 

 
กลับ
เว็บไซต์นี้ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ในอนาคต กรุณายอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนตัว เพื่อการใช้งานเว็บไซต์     ยอมรับ