กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาควาล์วและหน้าแปลนให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณอนันต์ ลาภโรจน์ไพบูลย์ (Assist M.D.) ตัวแทนบริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จำกัด ได้นำวาล์วและหน้าแปลนมอบให้กับคณะอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นัก...
31 สิงหาคม 2018 read more

โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด ได้จัดโครงการการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรมาร่วมในการปลูกชายเลนเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ เพื่อช่วยรักษาและคำนึงถึงสิ...
13 กันยายน 2017 read more

แจกของขวัญ เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2560

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ให้เเก่เด็กๆ ในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เด็กๆ มีสิ่งของ เครื่องใช้ในการเรียน การสอนและเป็นของขวัญ เนื่อง...
13 กันยายน 2017 read more
กลับ