กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด ได้จัดโครงการการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรมาร่วมในการปลูกชายเลนเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ เพื่อช่วยรักษาและคำนึงถึงสิ...
13 กันยายน 2017 read more

แจกของขวัญ เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2560

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด ได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้และของเล่นต่างๆ ให้เเก่เด็กๆ ในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เด็กๆ มีสิ่งของ เครื่องใช้ในการเรียน การสอนและเป็นของขวัญ เนื่อง...
13 กันยายน 2017 read more

เเจกของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ ขนมและของเล่นต่างๆ มามอบให้เเก่เด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559...
13 กันยายน 2017 read more
กลับ