ติดต่อ

คลังสินค้าและสำนักงานระยอง

ที่อยู่

 

บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด

23/9 ซอยวัดห้วยโป่ง ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 

+66 (0) 3-868-2001

+66 (0) 3-868-2002

 

+66 (0) 3-868-2942

 

petrochemical@rojpaiboon.co.th

ฟอร์มติดต่อเรา