ระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบควบคุมการจัดการอัตโนมัติภายในอาคาร, ระบบควบคุมพลังงานภายในอาคาร, ระบบควบคุมแรงดันน้ำภายในอาคาร เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานและผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า งานโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ทำมาในภาครัฐบาลและเอกชนมีทั้งโครงการที่ขึ้นใหม่รวมถึงการรีโนเวทระบบเก่าให้มีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น งานโครงการตัวอย่างลูกค้าสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าโครงการระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร 

 

ระบบควบคุมการจัดการอัตโนมัติภายในอาคาร

  • Struxureware Building Operation
  • DDC Controllers
  • Field Devices

 

A Single Solution for Your Complex Needs

SmartStruxure solution enables you to monitor, measure, and optimize your building’s performance throughout its life cycle-saving you money. You can’t control what you don’t measure. SmartStruxure solution, powered by StruxureWare Building Operation software facilitates the exchange and analysis of data from enegy, lighting, fire safety, and HVAC.

 

Automtion Server

The Automation Server is a powerful device that can act as a standalone StruxureWare server and also control I/O modules and monitor and manage field bus devices. In a small installation, the embedded Automation Server acts as a stand-alone StruxureWare server, mounted with its I/O modules in a small footprint.

 

TAC Xenta 300

Controller, Ferrly Programmable TAC Xenta 300 belongs TAC Xenta 300 belongs to a family of freely programmable controllers designed for small and medium-sized heating and air handling systems. A TAC Xenta 300 controller holds full HVAC functionality including control loops, curves, time control, alarm han-dling, etc.

 

 

 Field Devices

 

ระบบควบคุมพลังงานภายในอาคาร

  • Struxureware Power Monitoring Expert
  • Digital Power Meter

 

StruxureWare Power Monitoring 7.2

StruxureWare Power Monitoring is an operations-level supervisory software that provides a complete power management solution for industry, large commercial and institutional buildings, data centres, healthcare facilities, and utillties. Engineering and management personnel can cut energy-related costs, avold downtime, and potimise equipment operations by using the information provided by StruxureWare Power Monitoring software.

 

StruxureWare Power Monitoring also enables tracking of real-time power conditions, analysis of power quality and rellability, and quick responseto alarms to avold critical situations. The software forms a layer of energy intelligence across your facility, campus or service area, acting as a unified interface to all electrical and piped ntilities.

 

 

 

METSEPM5110

 

Complementary

Power quality analysis

Up to the 15th harmonic

Device application

Power monitoring

Type of measurement

Active and reactive power

Energy

Power factor

Frequency

Current

Supply voltage

125…250 V DC

100.415 V AC (45…65 Hz)

Network frequency

45…65 Hz

 

ระบบควบคุมแรงดันน้ำภายในอาคาร

  • Manual or Auto Balancing Valves
  • Differential Pressure Controllers
  • Pressure Independence Balancing Control Valves

 

BALANCING VALVE-PN16 AND PN25-DN20-400

A flanged, cast iron (STAF) and ductile iron (STAF-SG) balancing valve that delivers accurate hydronic performance in an impressive range of applications. The STAF/STAF-SG is ideal for use mainly on the secondary side in heating and cooling systems.

 

DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLLER-DN65-100

The flanged STAP is a high-performing differential pressure controller that keeps the differential pressure over the load constant. This delivers accurate and stable modulating control, ensures less risk of noise from control valves, and results in easy balancing and commissioning. STAP’s unrivalled accuracy and compact size make it particularly suitable for use on the secondary side of heating and cooling systems.

 

TA-Scope

 Balancing instrument

 

 

TA-FUS1ON-P

Pressure independent combined control and balancing valves with independent EQM characteristics.

 

กลับ