บริการของเรา

เราสามารถให้การบริการลูกค้าได้หลายประเภท เช่น บริการการส่งสินค้า บริการทดสอบสินค้าที่หน้างาน บริการตรวจสอบสินค้า บริการที่ปรึกษา และอื่นๆ การบริการของเรามีเพื่อตอบสนอง ความต้องการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

บริการต่างๆ

บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและทางด้านเทคนิค

เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราด้วยการ นำเสนอแนะนำหรือเลือกสินค้า ที่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานสากล หรือ การเลือกสินค้าพิเศษสำหรับงานโปรเจค ทีมวิศวกรของเรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น เอกสารทางด้านเทคนิค คู่มือการใช้งานของวาล์ว การติดตั้งหัวขับกับวาล์ว การเลือกใช้งานของเนื้อวัสดุของ ท่อ ฟิตติ้งส์ หน้าแปลน ระบบการทำงานของ BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

บริการตรวจวัสดุสินค้าด้วยการทดสอบ PMI

POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION (PMI) เป็นการตรวจสอบ คุณสมบัติของวัสดุโลหะ ด้านองค์ประกอบส่วนผสมธาตุเคมี แบบไม่ทำลายวัสดุ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในการแยกแยะ ธาตุเคมีต่างๆ ที่ผสมอยู่ในโลหะ การตรวจด้วย PMI จะสามารถตรวจพบและแสดงผลของกลุ่มธาตุโลหะผสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีธาตุเคมีของโลหะผสมมีองค์ประกอบและสัดส่วนเป็นไปตามของวัสดุโลหะนั้นๆ ดังนั้นถ้าเอกสารบ่งชี้วัสดุหายหรือเราไม่รู้ว่ามีโลหะผสม อยู่ในวัสดุเท่าไหร่ หรือลูกค้าต้องการให้มีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งมอบ ดังนั้นการใช้ PMI TEST จึงสามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้

ทางเรามี เครื่อง PMI TEST ที่ใช้รังสี X วิเคราะห์แบบเคลื่อนที่ได้ (PORTABLE X-RAY FLUORESENCE) ซึ่งเป็นวิธีที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และแสดงผลได้ทันที การใช้เครื่องมือชนิดนี้ สามารถนำไปตรวจสอบเพื่อยืนยัน ได้ว่าเอกสารบ่งชี้วัสดุโลหะนั้นถูกต้องมาจากโรงงานผลิต


ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะร้องขอให้ใช้เครื่องนี้ตรวจสอบอีกครั้งที่คลังสินค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือที่หน้างาน ที่คลังสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้อาจะมีค่าใช้จ่าย สำหรับออกไปบริการนอกสถานที่

บริการทดสอบวาล์ว

การทดสอบแรงดันเป็นการทดสอบที่ยืนยันถึง ความปลอดภัย ความคงทน ความสามารถในการยับยั้ง การรั่วซึม ของระบบท่อหรืออุปกรณ์ใหม่ ภายใต้สภาวะรับแรงดัน เช่น วาล์ว เรามี 2 วิธีการในการทดสอบแรงดัน คือใช้แรงดันอุทกสถิต (HYDROSTATIC TEST) และ แรงดันอากาศ/ก๊าซสถิต (PNEUMATIC TEST) ซึ่งการทดสอบแบบ HYDROSTATIC TEST จะใช้น้ำเป็นตัวกลางสร้างแรงดัน ส่วน PNEUMATIC TEST ใช้อากาศ ไนโตรเจน หรือ ก๊าซเฉื่อยต่างๆ เป็นตัวกลางสร้างแรงดัน การทดสอบนี้ทางลูกค้าสามารถที่จะร้องขอมาให้ดำเนิน

การก่อนส่งมอบวาล์ว ซึ่งทางเราสามารถที่จะทำได้ทั้ง 2 แบบ โดยทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น API STANDARD, JIS STANDARD ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ

บริการกรู๊ฟขึ้นร่องท่อ

เรามีเครื่องทำร่อง (GROOVING) ปลายปากท่อ สามารถที่จะขึ้นรูปร่องปลายปากท่อก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ได้สำหรับลูกค้าที่มีการใช้ระบบต่อท่อแบบ GROOVING CONECTION ซึ่งเราสามารถทำได้ถึงท่อขนาด เส้นผ่านศูยน์กลาง 12 และเล็กกว่า โดยร่องเป็นแบบ roll grooved standard wall pipe หรือ roll grooved light wall pipe ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ

บริการจัดส่ง

สำหรับลูกค้าในประเทศ เราสามารถจัดส่งสินค้าให้กับ ลูกค้าในวันทำการถัดไปหลังจากที่ทางบริษัทได้รับใบสั่งซื้อ(จะมีค่าจัดส่งเฉพาะบางพื้นที่ โปรดติดต่อสอบถามพนักงานขาย) สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ประเภทการจัดส่งของทางเราจะเป็น EX-WORK ที่คลังสินค้านครชัยศรี แต่หากลูกค้ามีความประสงค์ ที่ให้เสนอการจัดส่งเป็นแบบอื่นๆโปรดสอบถามแผนกต่างประเทศ

การควบคุมคุณภาพ

เราไม่ได้เพียงแต่หาผู้ผลิตสินค้าที่เชื่อถือได้ แต่เรายังมีการตรวจสอบคุณภาพของทางบริษัท เพื่อกำจัดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าว่าบริษัทเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงเสมอมา

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพของเราเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขั้นตอนของเราสามารถรับประกันได้ว่า บริษัทของเราเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีสำหรับลูกค้า ระเบียบขั้นตอนของเราจะเริ่มตั้งแต่สินค้ามาถึงคลังสินค้า บริษัทของเรามีคู่มือการทำงานให้กับพนักงานตรวจและรับสินค้าเพื่อจัดเก็บ เพื่อที่จะให้การทำงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน

แผนภาพการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพที่เป็นไปตามระบบของ ISO 9001:2015

คู่มือการตรวจสอบสินค้าได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานของวาล์ว
  • คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานของฟิตติ้งส์และหน้าแปลน
  • คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานของท่อ

การตรวจของสินค้าทุกชนิดจะให้ตรวจ ชนิด ขนาด วัสดุ น้ำหนัก ตัวสินค้าภายนอกและความสะอาด หลังจากนั้นจะมีการตรวจรหัสสินค้า ให้ตรงกับใบรับรองสินค้าจากผู้ผลิต ทีมตรวจสอบจะมีการทดสอบสินค้า ด้วยไฮโดรเทสสำหรับวาล์ว นอกจากนี้เครื่องตรวจวัสดุPMI จะนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าถึงส่วนผสมในวัสดุว่าได้ตามเกณฑ์หรือไม่ หากสินค้าสุ่มตรวจไม่ได้มาตรฐานจะตีสินค้าทั้งล๊อตนั้นกลับไปยังผู้ผลิต และเพื่อเป็นการรักษาสภาพของสินค้าให้ใหม่อยู่เสมอเราจึงจัดเก็บสินค้าในระบบปิด

ใบรับรองสินค้า

สินค้าของทางบริษัทมีใบรับรองจากทางโรงงาน และไม่ได้มีการดัดแปลงสินค้า หรือ เพิ่มเติมข้อมูลในใบรับรองสินค้า  เราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า และสามารถรับรอง สินค้าของทางบริษัทได้ทุกชิ้น

ใบรับรองสินค้า

บริษัทมีใบรับรองสินค้าให้กับลูกค้าประเภท EN10204 inspection document หรือตามที่ผู้ผลิตรับรองมา

เราคือผู้จัดจำหน่าย

บริษัทที่เสนอสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานต่างๆและจัดเก็บสินค้าโดยไม่มีการยุ่งเกี่ยวในกระบวนการผลิตของสินค้า หรือเปลี่ยนแปลงสินค้าอื่นๆ ให้ตรงกับสเปกของสินค้านั้นๆ

เครือข่ายผู้ผลิต

ผู้ผลิตสินค้าของเราเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงงานที่ดีเยี่ยมสำหรับการผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ ผู้ผลิตนำส่ง สินค้าที่เชื่อถือได้มาให้เราพร้อมกับการส่งเสริมอย่างเต็มที่กับบริษัทของเรา

หลายทศวรรษที่ผ่านมา เราเป็นผู้จัดจำหน่ายของผู้ผลิตหลากหลาย โรงงานทั่วโลก สินค้าที่มีคุณภาพที่ได้ถูกคัดเลือกมาจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี อเมริกา เกาหลี จีน ไทย และอื่นๆอีกมากมาย เราไม่หยุดยั้งที่จะหาโรงงานที่ผลิตสินค้าใหม่ๆและคุณภาพสูงด้วย เทคโนโลยีแบบใหม่สำหรับสินค้าระบบท่อ

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าหลากหลายแบรนด์ เช่น KITZ, Shoristu, NSSMC, Vallourec, Benteler, Hyundai, Ulma, Metalfar, Awaji Materia, JD, TAC และอื่นๆ เช่นเดียวกับโรงงาน ผู้ผลิตภายในประเทศแบรนด์ TGPRO, SAHATHAI, FIRST, PACIFIC, TUS and THAREUS เป็นโรงงานที่เชื่อถือได้และผลิตสินค้าที่มี คุณภาพรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทของเรา

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่าง เป็นทางการของ วาล์ว KITZ วาล์ว SHORITSU ฟิตติ้งส์ AWAJI

และ ท่อ NSSMC

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ