ระบบ

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบควบคุมการจัดการอัตโนมัติภายในอาคาร, ระบบควบคุมพลังงานภายในอาคาร, ระบบควบคุมแรงดันน้ำภายในอาคาร เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มานานและผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า งานโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ทำมาในภาครัฐบาลและเอกชนมีทั้งโครงการที่ขึ้นใหม่รวมถึงการรีโนเวทระบบเก่าให้มีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น งานโครงการตัวอย่างลูกค้าสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าโครงการระบบควบคุมจัดการภายในอาคาร